تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷

به مانند دوندگان استقامت توان خود را تقسیم کنید و برنامه ریزی برای تمام مسیر داشته باشید.

۵۷۰۷

دوندگان دوهای استقامت بنا به تواناییها و شناختی که از خودشان دارند با سرعت متوسط مناسبی تا دور آخر می‌دوند و در دور آخر تمام زور خود را می‌زنند. شما هم باید مانند این دوندگان باشید. تا رسیدن به دوره پس از عید، با توجه به توانایی استقامتی خودتان متوسط درس خواندن روزانه را تقسیم کنید و پس از عید با نهایت توانتان درس بخوانید مثلا در دوره پیش از عید هشت ساعت در روز درس بخوانید و همه مطالب را تمام کنید و حتی الامکان دوره کنید. سپس در دوره پس از عید روز به روز این مقدار را اضافه کنید تا به دوازده تا چهارده ساعت در روز برسید. این نوع برنامه ریزی اگرچه ممکن است دقیقا اجرا نشود اما باعث کم آوردن شما در مسیر نمی‌شود و شما تا روز کنکور انرژی، توان و شادابی خواهید داشت.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)