تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

طوری برنامه ریزی کنید که تا پایان اردیبهشت همه مطالب را خوانده و هیچ مطلب جدیدی برای خواندن نداشته باشید.

۱۳۷۵-۵۲۲۰۴۷-۲۰۶۵ee7d12a0f7648b3ca54234fe55fb4f22f1bc-200x133

طوری برنامه ریزی کنید که تا پایان اردیبهشت کل مطالب را خوانده باشید تا در خرداد ماه فقط به امتحان و کنکور فکر کنید و فقط سوال و تست کار کنید. البته سریع‌تر خواندن به معنی سَمبَل کردن و درست انجام ندادن مطالعه مطالب جدید نیست و باید همه مطالب را درست بخوانید. فقط طوری برنامه ریزی کنید که تا پایان اردیبهشت همه مطالب را خوانده و هیچ مطلب جدیدی برای خواندن نداشته باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)