تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

مثلثات از نظر بعضی از دانش آموزان جزء سخت ترین سوالات درس ریاضی است و معمولا ازآن براحتی عبور میکنند در حالی که در بسیاری از مباحث دیگر مانند مشتق و حد و پیوستگی و انتگرال و… نقش اساسی دارد.

مثلثات-استاد-مسعود-

 

… به نام خدایی که در این نزدیکی است …

 

مثلثات:

مثلثات از نظر بعضی از دانش آموزان جزء سخت ترین سوالات درس ریاضی است و معمولا ازآن براحتی عبور میکنند در حالی که در بسیاری از مباحث دیگر مانند مشتق و حد و پیوستگی و انتگرال و… نقش اساسی دارد.
مثلثات بطور میانگین در سال های اخیر بطور مستقیم برای رشته های ریاضی ۳ و تجربی  ۲ سوال را بخود اختصاص داده است . و در حل بسیاری از سوالات دیگر بطور غیر  مستقیم کاربرد دارد.
این مبحث را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد:

تابع مثلثاتی- منحنی توابع مثلثاتی-اتحاد های مثلثاتی-معادلات مثلثاتی – کاربرد مثلثات و وارون توابع مثلثاتی (برای دانش آموزان رشته ریاضی)

 

اتحاد های مثلثاتی و معادلات مثلثاتی پای ثابت سوالات این مبحث میباشند و حتما باید از این قسمت ها سوالات  بیشتری حل شوند.

مثلثات یک سری فرمول های اصلی و فرعی دارد، برای یادگیری آن ها بهتر است اول خیلی خوب فرمول های اصلی را حفظ باشیم و سپس به کمک آن ها فرمول های فرعی را  برای خودمان اثبات کنیم تا خوب در ذهنمان نقش بگیرد. و همیشه سعی کنیم هرچند وقت یکبار فرمول های ان را مرور کنیم.

 

در DVD های مثلثات نیز استاد مسعودی بعد از توضیحات مفهومی هر قسمت و یادآوری فرمول های آن سوالات زیادی را از هر فرمول حل میکنند تا فرمول و نحوه ی استفاده از آن بیشتر در ذهن بماند.

برای حل سوال روش های مختلفی وجود دارند از حل تشریحی و فرمولی گرفته تا حل  تست به روش رد گزینه، که استاد سعی کرده اند تمام این روش ها را در حل سوالات پیاده کنند تا  دانش آموزان با تمام روش های تست زنی آشنا شده و براحتی به  سوالات آزمون های تستی و تشریحی پاسخ  دهند.

حمیدرضا فکری – رتبه برتر کنکور و از دانش آموزان موسسه کنکور آسان است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)