تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

مایکرویو: در سال ۱۹۴۵ یکی از مهندسان کارخانه ریتون، پرسی اسپنسر، هنگام کار با لامپ های مگنترون (که در سیستم های رادار نظامی به کار می رود) متوجه شد که شکلات داخل جیبش ذوب شده است. اسپنسر که پرتوهای لامپ مگنترون را عامل ذوب شدن شکلات می دانست تصمیم به اختراع دستگاهی جدید به نام […]

vakonesh.com_25b2916b5c49db617f52fa5ea48efee7-62

مایکرویو:

در سال ۱۹۴۵ یکی از مهندسان کارخانه ریتون، پرسی اسپنسر، هنگام کار با لامپ های مگنترون (که در سیستم های رادار نظامی به کار می رود) متوجه شد که شکلات داخل جیبش ذوب شده است. اسپنسر vakonesh.com_25b2916b5c49db617f52fa5ea48efee7-62که پرتوهای لامپ مگنترون را عامل ذوب شدن شکلات می دانست تصمیم به اختراع دستگاهی جدید به نام مایکرویو گرفت و بدین ترتیب اولین مایکرویو که یک و نیم متر ارتفاع داشت (!) به وجود آمد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)