تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸

در مورد محل برگزاری جلسه آزمون اطلاعات کسب کنید تا راحت ره جلسه آزمون برسید.

در یک زمان بیکاری روزهای باقیمانده یک بار به محل برگزاری کنکور بروید. فاصله خود با آنجا را بسنجید.(اگر وقت نمی‌کنید از کس دیگر بپرسید و اطلاعات بدست آورید.) وقت لازم برای رسیدن به آن را در نظر بگیرید و البته در بعضی محلهای آزمون بین نیم تا یک ساعت ترافیک شدیدی در نزدیکی محل برگزاری جلسه وجود دارد که باید آن را در نظر بگیرید (وقتی با خودرو به سمت محل آزمون می‌روید). از یک یا چند نفر از دوستان‌تان که سال قبل در آن محل آزمون داده پرس و جو کنید تا ببینید شرایط چگونه بوده است. سرمایش و گرمایش آنجا را بررسی بپرسید تا اقدامات لازم را انجام دهید یا آماده باشید. (اگر محل برگزاری گرم است باید با خود بطری آب یخزده ببرید.) در کل در مورد هر چیزی که فکر می‌کنید در روز برگزاری مهم است اطلاعات کسب کنید تا آماده به محل آزمون بروید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)