تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
۲۵۶۳

مدیریت زمان در آزمون‌های تستی و تشریحی

مدیریت زمان در آزمون‌های تستی و تشریحی با تمرین و تکرار بدست می‌آید.مهارت های مدیریت زمان در جلسه ی آزمون را به تدریج افزایش دهید .

مسلط شدن برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون ، مهارتی نیست که در یک یا دو آزمون به کمال برسد . باید قبل از هر آزمون و برای هر آزمون خوب فکر کنید وبا توجه به میزان آمادگی خود هدف گذاری کنید ، نقشه ی ذهنی طراحی کنید و سپس بارها و بارها روش های مدیریت آزمون را بررسی و اجرا کنید تا به تدریج در مدیریت زمان مسلط شوید . مدیریت زمان یکی از مهارت ها ی مهم فراشناختی است که در روند آزمون های منظم و برنامه ای فرا می گیرید و بعدها می توانید برای مدیریت زمان در سایر عرصه های زندگی تان نیز از آن ها بهره بگیرید .

شباهت ها و تفاوت های مدیریت زمان در امتحانات کلاسی و آزمون های جامع تستی

در امتحانات کلاسی زمان در نظر گرفته شده برای امتحان ، بیشتر از آزمون های جامع تستی است . تعداد سوال ها نیز کمتر از آزمون های جامع چند گزینه ای است .بنابراین می توانید در ابتدای آزمون همه ی سوال ها را یک بار به صورت گذرا مطالعه کنید و تصمیم بگیرید پاسخ گویی به کدام سوال ها را در اولویت قرار دهید . در آزمون های جامع تستی اگر بخواهید همه ی سوال ها را یک بار بخوانید وقت را از دست خواهید داد اما در امتحانات کلاسی می توانید این کار را انجام دهید زیرا زمان امتحانات مدرسه ای معمولا بیشتر است .

بهتر است ابتدا سوال هایی که برایتان ساده تر هستند را انتخاب کنید و به آن ها پاسخ دهید و سپس به سراغ سوال های زمان بر تر و دشوارتر بروید .

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)