تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

  مرور و بخاطر سپردن این مرحله خود  شامل ۵ مرحله است:   ۱ _ الگویی را که رسم کردید با صدای بلند برای خود یا فردی دیگر توضیح دهید.   ۲ _ مطالب را  ۲۴ ساعت بعد دوباره مرور کنید. به یاد داشته باشید که اینکه مطالب را در ۲۴ ساعت آینده فراموش کنید […]

index32

 

مرور و بخاطر سپردن

این مرحله خود  شامل ۵ مرحله است:

 

۱ _ الگویی را که رسم کردید با صدای بلند برای خود یا فردی دیگر توضیح دهید.

 

۲ _ مطالب را  ۲۴ ساعت بعد دوباره مرور کنید.

به یاد داشته باشید که اینکه مطالب را در ۲۴ ساعت آینده فراموش کنید نشان از ضعف یا کند ذهنی شما نیست بلکهه بیشترین حجم آموخته ها در ۲۴ ساعت اول بیشتر در خطر فراموشی است و این مرور این خطر را کم کرده و باعث میشود مطالب تا ۱ هفته در ذهن بمانند.

 

۳ _ یک هفته بعد

این مرور دوباره مطالب باعث می‌شود مطالب تا ۱ ماه در ذهنتان بماند.

 

۴ _ یک ماه بعد

این مرور باعث می‌شود مطالب بطور کامل و بمدت ۳ ماه درذهنتان بماند.

 

۵ _سه ماه بعد

صد در صد آموخته ها در حافظه بلند مدت شما ثبت میشوند.

 

بخش پایانی

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)