تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۷

از حجم زیاد مطالب و کارها نترسید. مطالب را به طور مناسب تقسیم کنید و در هر مرحله یک قسمت را انجام دهید ….

۴۲۰

از حجم زیاد مطالب و کارها نترسید. مطالب را به طور  مناسب تقسیم کنید و در هر مرحله یک قسمت را انجام دهید. با این روش کارهای بزرگ و حجیم آرام آرام انجام می‌شوند. ضرب المثلی اروپایی وجود دارد که می‌گوید «رم یک شبه ساخته نشده است.» کارهای بزرگ یک روزه و یک باره انجام نمی‌شود و باید آهسته و پیوسته و مرحله به مرحله آنها را انجام داد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)