تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷

رشته ای از عددهای فرد متوالی، داریم….

مسئله-ریاضی-اعداد-فرد-متوالی-و-عدد-۳۴۳-۴۴۳۹

 

مجموع یک رشته عددهای فرد متوالی، مساوی ۳۴۳ شده است. این رشته را مشخص کنید.

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)