تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷

مطالب را سریع حفظ کنید عکس ها و نمودار هارا خوب بررسی کنید و یک یا دو دقیقه وقت بگذارید و مطمئن شوید که خوب آنها را یاد گرفته اید این کار اطلاعات زیادی را در مدت کمی در اختیارتان می‌گذارد. هرگاه که تمرکزتان را از دست دادید و یا گیج شدید و بهر دلیلی […]

۲-۴۸

مطالب را سریع حفظ کنید

عکس ها و نمودار هارا خوب بررسی کنید و یک یا دو دقیقه وقت بگذارید و مطمئن شوید که خوب آنها را یاد گرفته اید این کار اطلاعات زیادی را در مدت کمی در اختیارتان می‌گذارد.

هرگاه که تمرکزتان را از دست دادید و یا گیج شدید و بهر دلیلی سیر توالی مطالب را از دست دادید دوباره به جمله اول پاراگراف مراجعه کنید چون معمولا جمله اول و دوم پاراگراف ها موضوع اصلی متن را در اختیارتان می‌گذارند.

 

در اخر برگردید و به کلماتی که مشخص کرده بودید نگاهی بیاندازید. اگر نتوانستید مفهومی کلی از متن را بگیرید و گیج شدید پس کلمات و عبارات اطراف کلمات مشخص شده را نگاهی کنید ودور کلمات بیشتری را خط بکشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)