تاریخ انتشار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۴

بسیاری از دانش آموزان بر این باورند كه وقتی درسی را مطالعه كردند، باید آن را به خوبی فرابگیرند و البته این به خوبی فراگرفتن یعنی آنكه آن درس را هرگز فراموش نكنند و هرگاه خواستند، آن را به یاد آورند. این گروه از دانش آموزان باید بدانند مطالعه فقط بخش كوچكی از كاری است […]

bigstock-Time-For-Review-Concept-33533546-650x400

بسیاری از دانش آموزان بر این باورند كه وقتی درسی را مطالعه كردند، باید آن را به خوبی فرابگیرند و البته این به خوبی فراگرفتن یعنی آنكه آن درس را هرگز فراموش نكنند و هرگاه خواستند، آن را به یاد آورند. این گروه از دانش آموزان باید بدانند مطالعه فقط بخش كوچكی از كاری است كه باید انجام دهند و قسمت بعدی كار، تكرار و مرور است. بدون مرور نمیتوان انتظار داشت كه مطالب خوانده شده را بهصورت عادی و یا در جلسه ی آزمون به یاد آورد.

از آنجا كه مرور، قسمتی از مطالعه و درواقع مرحله ی تكمیلی آن است، باید مرور نیز در همان فضای ساده ی مطالعاتی انجام شود. اتاقی ساكت كه در آن میز و یك ساعت وجود داشته باشد و از گرما و نور مناسب برخوردار باشد. چراغ مطالعه را نیز توصیه میكنیم زیرا باعث میشود تا بتوانیم روی موضوع مورد نظر تمركز كنیم.

چگونه باید مرور كرد؟

اگر بدون در نظر گرفتن زمان به مطالعه بپردازیم، تواناییهای یادگیریمان به تدریج كم و كمتر میشود. در ابتدا زمان مطالعه را تعیین كنید. مثلاً در ابتدای مطالعه با خود بگویید: «بعد از دو ساعت، آن را متوقف خواهم كرد.» میبینیم كه تواناییهای یادگیری در ابتدا كاهش یافته و در پایان مدت، قدری افزایش خواهد یافت.

میتوانیم با تقسیم جلسه ی دوساعته، به چهار جلسه ی كوتاهتر (هر جلسه 25 دقیقه با استراحتی كوتاه در فواصل آنها) بازده یادگیری را افزایش دهیم. نمودار آبی، بازده یادگیری را در یك جلسه ی مطالعه بدون استراحت نشان میدهد و نمودار قرمز، بیانگر بازده یادگیری در چهار جلسه ی كوتاهتر است. همانطور كه میبینید، مساحت زیر نمودار در نمودار قرمز، بیشتر است لذا میزان یادگیری (L) بیشتر میباشد.

170108220126254802331852079108436984116

 

 

پس از چه مدت زمانی باید عمل مرور را تكرا ر كرد؟

نمودار زیر، مقدار اطلاعاتی را كه میتوانید به یاد آورید، برحسب زمانی كه از لحظه ی مطالعه گذشته است، نشان میدهد. با تعجب مشاهده میگردد در ابتدا نمودار، حالت صعودی دارد و این به خاطر آن است كه مغز در حال مرتب كردن اطلاعات فراگرفته شده است و پس از مدتی به شدت شروع به افت میكند بهطوری كه پس از یكروز فراگیر تنها قادر است 20% مطالبی را كه یاد گرفته است، به یاد آورد. اگر پس از ده دقیقه آنچه را كه فراگرفته اید، بهطور خلاصه برای خود یادآوری كنید؛ نمودار با شیب ملایمتری افت خواهد كرد. این مطلب با ده دقیقه استراحتی كه به خود میدهیم، مطابقت دارد. به محض اینكه پس از استراحت برای مطالعه برمیگردیم، باید به مرور مطالب جلسه ی قبل بپردازیم.

download

 

 

اگر مرور اجمالی مطالعه را یكروز بعد و مجدداً یك هفته بعد تكرار نماییم، نمودار حالت صعودی پیدا میكند. واضح است كه با انجام این عمل، مطالب فراگرفته شده در حافظه ی بلندمدت قرارخواهد گرفت. مسلماً فهمیدن مطلب، به یادسپاری آن كمك میكند و این درحالی است كه حفظ كردن طوطیوار باعث پایین رفتن نمودار میشود.

باید توجه داشت رعایت فواصل مناسب زمانی برای مرور مطالب، میزان یادگیری را افزایش میدهد. منحنیهای فراموشی نشان میدهند كه مطالعه ی درس هر روز مدرسه در همان روز، به مراتب بهتر از آن است كه درس هر روز را قبل از كلاس بعدی بخوانید.

معجزه ی مرور 

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)