تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷

اسکی باز با سرعت دقیقه ای ۶۰ متر تپه پر برف را از پایین به بالا طی می کند…

۴۷۳۴۵_۱۱۸

 

 

اسکی باز با سرعت دقیقه ای ۶۰ متر تپه پر برف را از پایین به بالا طی می کند، و در یک ربع ساعت به بالای آن می رسد و هنگامی که اسکی می کند، همین فاصله فقط یک و نیم دقیقه طول می کشد. سرعت او هنگام پایین آمدن چند متر در دقیقه است؟

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)