تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷

یک شرکت راه سازی، ساختن جاده ای را به عهده می گیرد…

معمای-المپیادی-احداث-راه-۲۵۳۶
یک شرکت راه سازی، ساختن جاده ای به طول ۱۰۰ کیلومتر را به عهده می گیرد. برنامه ای که شرکت برای احداث این جاده ارائه نموده است به شرح زیر است:
— در ماه اول یک کیلومتر از آن آماده خواهد شد.
— پس از آن، هر ماه /a10  ۱  (یک تقسیم بر a10) کیلومتر از جاده آماده خواهد شد که در آن a اندازه ساخته شده ی جاده تا ابتدای آن ماه است (بر حسب کیلومتر)
به نظر شما آیا وافعا این جاده آماده بهره برداری خواهد شد؟!
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)