تاریخ انتشار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۵

از میان عددهای زیر حداکثر چند عدد را می‌توان انتخاب کرد به صورتی که میانگین عددهای انتخاب شده بزرگ‌تر یا مساوی ‎۱۵‎ باشد؟

moama2

از میان عددهای زیر حداکثر چند عدد را می‌توان انتخاب کرد به صورتی که میانگین عددهای انتخاب شده بزرگ‌تر یا مساوی۱۵باشد؟

moama2
۲۱, 14, 13, 17, 15, 16, 23, 12, 8, 11, 12, 9, 5, 4, 16, 2, 14, 15, 18, 8, 3, 16

الف) ۱۳
  ب) ۱۴
  ج) ۱۵
   د) ۱۶
هـ) ۱۷

برچسب ها: برچسب‌ها,
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)