تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

دو دوست از بین تعدادی عدد، هر کدام چهار عدد متمایز را انتخاب می کنند.

ihoosh-number-out-3539

علی و امیر هر کدام چهار عدد متمایز از بین اعداد {۴٬۵٬۷٬۸٬۱۲٬۱۳٬۱۴٬۲۳٬۲۴} را انتخاب کرده است، به طوری که همه‌ی اعداد علی متفاوت از اعداد امیر هستند. مجموع اعداد انتخابی علی سه برابر مجموع اعداد انتخابی امیر است. عدد انتخاب نشده کدام است؟

الف) ۴
ب) ۷
ج) ۱۳
د) ۱۴
هـ)۲۳

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

 

 

منبع: ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)