تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

ارزش حروف CAT در معادله جمع و ضرب حروف آن

معمای-ریاضی-ارزش-حروف-۵۲۲۸۱
با توجه به معادله زیر، ارزش حروف را بیابید:
CAT = (C + A + T) × C × A × T

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

 

منیع: .ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)