تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۷

صفحه ساعت را به سه بخش تقسیم کنید.

آیا می توانید تنها با دو خط صفحه ساعت پایین را به سه بخش چنان تقسیم کنید که مجموع اعداد هر بخش، با بخش های دیگر برابر باشد؟

 

معمای-ریاضی-تقسیم-ساعت-۳۲۱۹۱

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)