تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

می خواهیم دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از دومی بنویسیم، عدد ۱۲ رقمی حاصل، بر حاصلضرب دو عدد اصلی، بخش پذیر باشد.

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b4%d8%b4-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-4836

می خواهیم دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از دومی بنویسیم، عدد ۱۲ رقمی حاصل، بر حاصلضرب دو عدد اصلی، بخش پذیر باشد.

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)