تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

می خواهیم حاصل کسر زیر را در کمترین زمان بیابیم….

deduction1

می خواهیم حاصل کسر زیر را در کمترین زمان بیابیم. آیا می توانید کمتر از ۹۰ ثانیه این کار را انجام دهید؟

deduction1

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)