تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۵

عددی چهار رقمی داریم، آن را چهار برابر می کنیم، به مقلوب همان عدد می رسیم، آیا می توانید بگویید این عدد چند است؟

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%b9%d8%af%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-3630

عددی چهار رقمی داریم، آن را چهار برابر می کنیم، به مقلوب همان عدد می رسیم، آیا می توانید بگویید این عدد چند است؟

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)