تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸

سفری خاطره انگیز با ‘تور اسب سواری’!

همانطور که در شکل پایین می بینید، صفحه ای شطرنجی داریم و قرار است به همراه اسب سیاه این معما، از نقطه شروع حرکت کرده، به تمام خانه ها سر بزنیم (فقط یکبار) و در انتها به منزل (خانه شروع) برگردیم. آیا می توانید راهنمای خوبی برای این ‘تور’ باشید؟
 معمای-شطرنجی-سفری-با-اسب-۰۷۰۵۱
توضیح: اگر با نحوه حرکت اسب آشنا نیستید، در بخش پایین شکل، مثالی آورده شده است.
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

منبع:
ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)