تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸

تهدیدهای پنهان شده در صفحه شطرنج را آشکار نمایید…

در یک صفحه شطرنج (شکل شماره ۱)، ۶ مهره پنهان شده اند، این مهره ها عبارتند از:
— یک شاه
— یک وزیر
— یک رخ
— یک فیل
— یک اسب
— یک سرباز (پیاده)
در بعضی از خانه ها، عددی مشخص شده است. این عدد نمایانگر تعداد تهدیدهایی است که از طرف مهره های پنهان، به آن خانه وارد می شود. همچنین شرایط زیر نیز برقرار است:
— سرباز بر خلاف قواعد شطرنج، می تواند در ردیف اول نیز جای گیرد.
— هیچ دو مهره ای در یک خانه قرار نمی گیرند.
— هیچ مهره ای در خانه ای که عدد در آن درج شده، قرار ندارد.
معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۱۰-۰۰۴۵۱

شکل شماره ۱

راهنمایی:
در اینجا مثالی را مشاهده می کنیم:
chessdemo
مثال مربوط به معمای تهدیدهای پنهان
حال با توجه به توضیحات داده شده، تهدیدهای مربوط به شکل بالا را آشکار نمایید…
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

منبع:
ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)