تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷

تهدیدهای پنهان شده در صفحه شطرنج را آشکار نمایید…

معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۱-۰۲۳۱۱
در یک صفحه شطرنج، ۶ مهره پنهان شده اند، این مهره ها عبارتند از:
— یک شاه
— یک وزیر
— یک رخ
— یک فیل
— یک اسب
— یک سرباز (پیاده)
در بعضی از خانه ها، عددی مشخص شده است. این عدد نمایانگر تعداد تهدیدهایی است که از طرف مهره های پنهان، به آن خانه وارد می شود. همچنین شرایط زیر نیز برقرار است:
— سرباز بر خلاف قواعد شطرنج، می تواند در ردیف اول نیز جای گیرد.
— هیچ دو مهره ای در یک خانه قرار نمی گیرند.
— هیچ مهره ای در خانه ای که عدد در آن درج شده، قرار ندارد.
با توجه به توضیحات داده شده، تهدیدهای مربوط به شکل پایین را آشکار نمایید…
معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۱-۰۲۳۱۱
در اینجا مثالی را مشاهده می کنیم:
chessdemo

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)