تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷

تعدادی رخ بر روی یک صفحه شطرنج چیده شده اند…

معمای-شطرنج-مربع-های-بی-رخ-شماره-۱-۴۵۲۴

در یک صفحه شطرنج، ۴ رخ همانند آنچه در بالا می بینید، چیده شده اند. آیا می توانید بگویید چه تعداد مربع (با هر اندازه ای) قابل شمارش هستند که در آنها رخی وجود نداشته باشد؟

معمای-شطرنج-مربع-های-بی-رخ-شماره-۱-۴۵۲۴

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

 

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)