تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸

جای اسب ها را عوض کنید…

یک صفحه ۳x4 (شطرنجی) در اختیار داریم و ۳ اسب سفید و سه اسب سیاه نیز مطابق شکل بر روی این صفحه چیده شده اند. هدف ما این است که جای اسب های سفید و سیاه را عوض کنیم. البته با کمترین تعداد حرکت ممکن.
شرایط مسئله:
— حرکت ها باید به نوبت، یکی اسب سیاه و دیگری اسب سفید انجام شود.
— یک حرکت وقتی مجاز است که خانه مقصد توسط اسب دیگری از رنگ مخالف، تهدید نشود.
— در یک خانه، بیش از یک اسب نمی تواند بصورت همزمان قرار داشته باشد.
معمای-شطرنج-معمای-جابجایی-اسب-ها-۲۰۴۸۱

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع:
ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)