تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷

از سری معماهای تهدید وزیر در صفحه شطرنج…

معمای-شطرنج-معمای-سه-وزیر-۱۰۵۷۳

یک صفحه شطرنج ۶x6 داریم. آیا می توانید ۳ وزیر را به گونه ای بر روی آن قرار دهید که تمام خانه های این صفحه، مورد تهدید این سه وزیر قرار داشته باشد؟

 

معمای-شطرنج-معمای-سه-وزیر-۱۰۵۷۱

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)