تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دختر پادشاهی از پدر خود میخواهد، که او را تنها به کسی شوهر دهد که بتواند به پرسشهای منظوم او پاسخ گوید، بزرگان و امیرزادگان، همه از پاسخ گفتن درمی مانند و سرخود رادر این راه برباد میدهند.

شوهر کردن دختر پادشاه

دختر پادشاهی از پدر خود میخواهد، که او را تنها به کسی شوهر دهد که بتواند به پرسشهای منظوم او پاسخ گوید، بزرگان و امیرزادگان، همه از پاسخ گفتن درمی مانند و سرخود رادر این راه برباد میدهند. تا آنکه دلاک کچلی در پاسخگویی به پرسشهای دختر پادشاه توفیق حاصل می کند. پرسشهای آن دختر چنین بود:

من اگر آهوی شده به کوهها بگریزم، چه می کنی؟ ۲- من اگر مشتی دانه شده، برزمین ریختم، چه می کنی؟ ۳- من اگر گُلی شده بر کوهها رُستم، چه می کنی؟ ۴- من اگرسیبی شده به درون صندوقی رفتم، چه می کنی؟ پاسخ آن دلاک کچل چه بود؟

اگر فکر می کنید پاسخ این سوال را می دانید آن را در قسمت ارسال نظرات عنوان کنید.

نظرات شما
  1. پوریا محمدی می‌گه:

    دلاک کچل نیزپرسشهایی مطرح کرد که این پرسشها در حقیقت، پاسخ پرسشهای آن دختربود. او پرسید ۱ -اگرمن سگی شده آهو را گریزاندم، چه می کنی؟ ۲ -اگرمن خروسی شده دانه ها را برچیدم چه می کنی؟ ۳ – اگرمن باغبان خردسالی شده، گل را چیدم، چه می کنی؟ 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)