تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

در روستای شکرستان دزدی رفت و آمد می کند و اموال اهالی این روستا را می برد. نظمیه شکرستان این دزد را تحت تعقیب دارد و در بررسی ها مشخص شده است که  تعداد سفرهای دزد بین شکرستان و نمکستان غربی، نمکستان شرقی، نمکستان شمالی و نمکستان جنوبی به شکل زیر بوده است:   آیا […]

۲۰۱۶۸۳۹۳۲۳۰۷۰۴۳۶۰a

در روستای شکرستان دزدی رفت و آمد می کند و اموال اهالی این روستا را می برد. نظمیه شکرستان این دزد را تحت تعقیب دارد و در بررسی ها مشخص شده است که  تعداد سفرهای دزد بین شکرستان و نمکستان غربی، نمکستان شرقی، نمکستان شمالی و نمکستان جنوبی به شکل زیر بوده است:

 

۲۰۱۶۸۳۹۳۲۳۰۷۰۴۴۱۱a

آیا می توانید حدس بزنید این دزد اکنون در کدام شهر مخفی شده است ؟

۱-شکرستان

۲-نمکستان شرقی

۳- نمکستان غربی

۴- نمکستان جنوبی

۵- نمکستان شمالی

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما
  1. مهرداد مردانی می‌گه:

    طبق جدول دزدبه شهر نمکشمالی چهار بار وارد و پنج با خارج شده است پس اول در انجا بوده وسه بار هم وار شهرنمکشرقی شده وسه بار هم از ان خارج شده وچهار بار هم وارد و از شهرنمک غربی خارج شده وچهار بار هم وارد واز شهر نمکجنوبی خارج شده وشش بار وارد شکرستان شده و فقط پنج بار از ان خارج شده پس دزد اکنون در شکرستان است ونظمیه باید او را دستگیر کند

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)