تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷

همه ما عادتهایی داریم که باعث شکست یا مشکل در زندگی می‌شود. باید بتوانیم عادتهای خود را مدیریت کنیم و عادتهای بد را از بین ببریم.

۹۲۴۴۵۰۸_۷۶۶

همه ما عادتهایی داریم که باعث شکست یا مشکل در زندگی می‌شود. باید بتوانیم عادتهای خود را مدیریت کنیم و عادتهای بد را از بین ببریم. گفته می‌شود اگر به طور ارادی رفتاری را در طول ۶۰ روز ایجاد کنیم یا از بین ببریم آن رفتار به عادت ما تبدیل می‌شود. پس هم باید مواظب باشیم که عادتهای جدیدی به طور غیر ارادی ایجاد نشود و هم به طور ارادی عادتهای قبلی را از بین ببریم.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)