تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
cd0e81dd-0e33-4f1c-9215-eb185b0b6fd5

 

به طور کلی انواع مهارت هایی که می تواند به ما کمک کند که به موفقیت دست پیدا کنیم به قرار زیر می باشند و با استفاده از این مهارت ها می توان به رتبه خوبی در کنکور دست پیدا کرد.

*داشتن هدف، داشتن برنامه درسی، روش های صحیح برای مطالعه، تقویت حافظه، داشتن تمرکز و دقت، تغذیه مناسب و استراحت، سنجش و امتحان،داشتن آرامش، مدیریت زمان در کنکور و نکته مهم برای بهره گیری و برخورداری از این مهارت ها اطلاع از آن، تمرین و کاربردی کردن آن ها می باشد.

*هدف گذاری برای درس خواندن موضوع یا جایگاهی می باشد که برای رسیدن به آن فکر و تلاش می کنید.اگر مقصد را ندانیم و بدون هدف پیش برویم رسیدن به مقصد دشوار و به تعبیری غیر ممکن خواهد شد و از مهمترین دلیلی که داوطلبان به موفقیت نمی رسند نداشتن هدف می باشد.

*برنامه ریزی حرکتی هوشمندانه، منطقی و مرحله بندی شده برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. صاحبنظران علم مدیریت بر این باورند که اگر ۲۰ درصد از زمان خود را صرف برنامه ریزی کنیم، ۸۰ درصد باقیمانده را با اطمینان بیشتری قدم برخواهید داشت.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)