تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
۶۶۵۳۳۳۲۰۳۱۵۱۲۳۰۱۷۷۸۱

انتخاب سبک زندگی و نوع نگاه با شماست. می‌توانید مانند یک فرد موفق صبح با نشاط و انگیزه از خواب بیدار شوید و برای یک روز عالی برنامه بچینید و می‌توانید مانند یک فرد شکست خورده سبح با ناراحتی از خواب بیدار شوید و با حالت اجبار و ناراحتی به درس خواندن بپردازید. انتخاب روش اول باعث احساس بهتر از سال کنکور و احتمال بیشتر موفقیت می‌شود. روش دوم هم باعث خراب شدن سال کنکور می‌شود و هم احتمال موفقیت را به شدت کم می‌کند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)