تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بدون نظم و انضباط موفقیتی حاصل نمی شود.

۴۴۹۶۳۱۲۱۵۹۸۲۳۲۲۱۴۳۲۲۴۸۱۷۳۶۴۱۸۵۹۲۱۲۴۲۵۸۵

بدون نظم و انضباط موفقیتی حاصل نمی شود. باید منظم باشید و انضباط کاری و درسی داشته باشید. البته انضباط باید بر اساس برنامه خودتان باشد نه برنامه دیگران. منظور این است که مطابق برنامه‌ریزی که قبول کرده‌اید باید منظم باشید نه مطابق دستورات و خواست دیگران. منظم باشید تا بتوانید برنامه خود را به درستی پیش ببرید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)