تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

فرات برتر کنکور تجربی ازرمایشی ۹۵

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)