تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

وقتی که نهایت تلاش خود را کردید می‌دانید که کم کاری نکرده‌اید و به هر موفقیتی که رسیدید حق‌تان بوده

۱۳۶۲۳۱۹۳۹۰_dreamstimefree_vision

وقتی که نهایت تلاش خود را کردید می‌دانید که کم کاری نکرده‌اید و به هر موفقیتی که رسیدید حق‌تان بوده و اگر شکستی پیش آمد از کم کاری شما نبوده بلکه از شرایط بد بوده که موفق نشده‌اید. باید بدانید که به ندرت پیش می‌آید وقتی دانش‌آموزی تلاش خود را کرده نتیجه نگیرد. پس سعی و تلاش خود را تا جایی که امکان دارید انجام دهید و پیش وجدان‌تان روسفید باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)