تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

درس فیزیک هم نیاز به حفظ تعاریف و فرمولها و هم درک مفاهیم و هم یادگیری حل مسئله دارد.

فیزیک (۴)

در یادگیری درس فیزیک باید توجه کنید که هم باید بر مفاهیم پایه درس مسلط شوید هم فرمولها را کاملا از بر داشته باشید و هم بتوانید در سریعترین زمان حل ریاضیاتی مسائل را انجام دهید. منظور از تسلط بر مفاهیم این است که به طور کامل درک کنید که درس در مورد چه چیزی است. منظور از از بر داشتن فرمولها واضح است و دقت داشته باشید که برای کنکور باید فرمولها را برای پیدا کردن هر مجهولی از بر داشته باشید به عنوان مثال فرمول حرکت را هم برای پیدا کردن زمان هم مسافت و هم سرعت به طور جداگانه از بر کنید چون در کنکور فرصت تبدیل فرمولها را ندارید. حل ریاضیاتی هم حل این فرمولها برای بدست آوردن مقادیر است که مسلما باید بلد باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)