تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸

خودتلقینی نقش مهمی در روحیه روز کنکور شما دارد. به خود امیدوار باشید چرا که راه و چاره دیگری ندارید.

۱۶۷۹_۸۰۸

در روزهای آخر منتهی به کنکور هستیم. باید برای آزمون کنکور آماده شوید. حاصل تلاش امسال شما به روحیه شما در سر آزمون بستگی دارد. باید بدانید که همه افرادی که در کنکور شرکت می‌کنند آمادگی صددرصد ندارند. مهم است از تلاش خود نتیجه بهینه را بگیرید و این به رفتار و روحیه شما در روز کنکور بستگی دارد. خودتلقینی نقش مهمی در روحیه روز کنکور شما دارد. به خود امیدوار باشید چرا که راه و چاره دیگری ندارید. حتی اگر کاملا آماده نیستید این را هم در نظر بگیرید که ممکن است روز کنکور از قسمتهایی سوال بیاید که خوانده‌اید. ناراحتی و عزاداری برای حالتهای بد را به بعد از کنکور منتقل کنید زیرا اگر شرایط بر علیه شما شود کاری هم نمی‌توانید بکنید. پس امیدوار باشید و به خود امید دهید و برای اتفاق نیفتاده خود را عذاب ندهید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)