تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷

همه ی درس ها را بخوانید حتی درسی که در نظر دارید به تست های آن دست نزنی ، با ۲۰ ساعت مطالعه به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسید .

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

 

تجربیات نشان می دهد که هر کتاب درسی را اگر ۲۰ ساعت بخوانید می‌توانید حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد سوالات آن جواب دهید. رقم زیاد و حیرت‌آوری است. البته ۲۰ ساعت باید مطالعه مفید و خوب باشد. به همین دلیل به شما توصیه ‌می‌کنیم هیچ درسی را نخوانده نگذارید و حتی اگر درسی را هم نمی‌خواهید در کنکور پاسخ دهید بخوانید، به هر حال شاید نظر شما در جلسه کنکور عوض شد و به آن پاسخ دادید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)