تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

تعادل نگاه بین حال و آینده و ارتباط گذاری بین آنها از رموز موفقیت است.

۷۱AAqaTBLsL

شما در همین لحظه زندگی می‌کنید اما برای برنامه ریزی باید به  آینده فکر کنید بنابر این باید بتوانید به هر دو زمان حال و آینده فکر کنید و برای آنها برنامه بریزید. موفقیت از این تعادل به دست می‌آید. تعادل بین زمان حال و آینده. انسانهای موفق هم به آینده فکر می‌کنند و هم از زمان حال استفاده کافی را می‌برند. شما هم باید با نگاه به آینده و هدفگذاری برای آینده از زمان کنونی بهترین استفاده را بکنید. لحظاتی که می‌گذرانید پایه گذار آینده شما هستند پس با نگاه به آینده از اکنون درست استفاده کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)