تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

نتیجه تحقیقات بر روی ۶۴۹ کودک نشان داد: در صورت تجویز برنامه‌های ورزشی متنوع به پسرها، می‌توان رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه را در آن‌ها کاهش داد. پژوهشگران با تجویز برنامه‌های ورزشی به مدت ۵ ساعت در هفته به گروهی از دانش‌آموزان و عدم تجویز برنامه به گروه دیگر در صدد فهم تاثیر ورزش بر رفتار […]

۲۰۱۳۱۱۶۹۱۲۲۰۲۶۰

نتیجه تحقیقات بر روی ۶۴۹ کودک نشان داد: در صورت تجویز برنامه‌های ورزشی متنوع به پسرها، می‌توان رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه را در آن‌ها کاهش داد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)