تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

بیشتر ما وقتی از محلی مرتفع به پایین نگاه می کنیم دچار ترس و نگرانی می شویم، کف دستمان عرق می کند و ضربان قلبمان بیشتر می شود اما همه مردم این گونه نیستند.

ورزش-های-دلهره-آور-۱

بیشتر ما وقتی از محلی مرتفع به پایین نگاه می کنیم دچار ترس و نگرانی می شویم، کف دستمان عرق می کند و ضربان قلبمان بیشتر می شود اما همه مردم این گونه نیستند. بعضی ها در ارتفاعات خطرناک بیشتر احساس آرامش و لذت می کنند. ورزشکارانی که صعود به کوه ها و صخره ها را به عنوان رشته ورزشی انتخاب می کنند از این دسته اند. گویی این افراد روی زمین صاف نمی توانند استراحت کنند و دلشان برای آویزان شدن از لبه یک پرتگاه خطرناک تنگ می شود. خودتان عکس های زیر را ببینید تا باورتان شود.

ورزش-های-دلهره-آور-۱ ورزش-های-دلهره-آور-۲ ورزش-های-دلهره-آور-۳ ورزش-های-دلهره-آور-۴ ورزش-های-دلهره-آور-۵ ورزش-های-دلهره-آور-۶ ورزش-های-دلهره-آور-۷ ورزش-های-دلهره-آور-۸ ورزش-های-دلهره-آور-۹ ورزش-های-دلهره-آور-۱۰ ورزش-های-دلهره-آور-۱۱ ورزش-های-دلهره-آور-۱۲ ورزش-های-دلهره-آور-۱۳ ورزش-های-دلهره-آور-۱۴ ورزش-های-دلهره-آور-۱۵ ورزش-های-دلهره-آور-۱۶ ورزش-های-دلهره-آور-۱۷

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)