تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماههای آخر نزدیک کنکور جزء زمانهای مهم در دوره آمادگی کنکور است

calendar-161x150

در ماههای آخر، بسیاری از دانشآموزان در فضا میروند و به فکر خوشی یا ناخوشی بعد ازکنکور هستند که اگر خوب شد، چه میشود و اگر خوب نشد، چه …

یادتان باشد، خوب شدن یا نشدن به همین زمان حال شما وابسته است. در کنکور سه دورهی طلایی برای مطالعه وجود دارد. اولی تابستان، دومی عید و سومی که از همه مهمتر است، ماه آخر. تجربه نشان داده است که بعد از عید، داوطلبان خوب ریزش دارند. آنهایی که به فکر بد کار کردن در گذشته هستند و فرصت باقیمانده را برای رسیدن به اهدافشان، کافی نمیبینند. اما غافل از آن هستند که اصل درس خواندن برای کنکور، همین ۲ ماه آخر است و زمان برای تحول و تغییر، کافی است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)