تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: براساس پارامترهای علمی، هلال شوال ۱۴۳۹ در پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه در کل کشور با چشم و ابزار قابل مشاهده است.

۱۸-۶-۱۱-۹۲۲۵۷n82939364-72382381

‘مهندس مسعود عتیقی’ ضوابط علمی رؤیت هلال شامگاهی شوال ۱۴۳۹ را در روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ رمضان ۱۴۳۹ماه در تهران اعلام کرد.

وی با اشاره به این‌که لحظه مقارنه ساعت ۱۳ دقیقه بامداد پنجشنبه ۲۴ خرداد است، گفت: از این لحظه که اصطلاحاً با عنوان تولد ماه یاد می‌شود، ماه در گردش ۲۹.۵۳ شبانه‌روزی خود به گرد زمین (دوره هلالی ماه) یک دور کامل را طی نموده است و وارد دوره بعدی گردش خود به گرد زمین خواهد شد.

عتیقی ادامه داد: سن هلال ۲۰ ساعت و ۸ دقیقه تا لحظه اولین غروب خورشید پس از مقارنه یعنی شامگاه ۲۴ خرداد خواهد بود. لحظه غروب خورشید در روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه است و لحظه غروب ماه در این روز ۲۰ و ۵۸ دقیقه و ۵۳ ثانیه است؛ بنابراین مکث ماه در افق ۳۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه خواهد بود.

وی افزود: طول کمان ماه برای هلال شوال امسال نسبتاً زیاد و ۱۲۰ درجه است؛ برای رؤیت این هلال با فاز مناسبی از ماه مواجه هستیم که برابر ۱.۱ درصد است.

به گفته مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، سمت خورشید در لحظه غروب خورشید ۲۹۹ درجه و ۴۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه و سمت ماه در لحظه غروب خورشید ۲۹۰ درجه و ۳۰ دقیقه و ۲۶ ثانیه خواهد بود. همچنین سمت ماه در لحظه غروب ماه ۲۹۵ درجه و ۳۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه خواهد بود که با توجه به این اطلاعات اختلاف سمت ماه و خورشید ۹ درجه ۱۷ دقیقه و ۲۴ ثانیه است.

عتیقی جدایی زاویه‌ای ماه از خورشید را برابر ۱۱ درجه و ۲۷ دقیقه و ۵۳ ثانیه عنوان کرد و گفت: ارتفاع هلال از افق در لحظه غروب خورشید پنج درجه و ۵۴ دقیقه و ۸ ثانیه است.

وی ادامه داد: ازآنجاکه ماه در این شامگاه ۳۵۹ هزار و ۶۰۶ کیلومتر از زمین فاصله دارد و در کمترین فاصله با زمین قرار دارد با توجه به‌سرعت مداری ماه در این شرایط جدایی میان ماه و خورشید با سرعت بیشتری ایجاد می‌گردد و اگر کشور را به دونیمه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، در نیمه شمالی کشور برای رؤیت هلال شوال امسال نیاز به ابزارهای متعارف رصدی همچون تلسکوپ و دو چشمی‌های قدرتمند نجومی خواهد بود.

به گفته عتیقی، اما در نیمه جنوبی این تقسیم حتی با چشم غیرمسلح و بدون نیاز به هیچ ابزاری با توجه به فاز و جدایی مناسب هلال از خورشید این هلال قابل رصد است.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)