تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ

۱. تمام ماه ها حداقل ۲۹ روز را دارند!
۲. یک ساعت (مثال: شما یک قرص را در ساعت ۱۲ و دیگری را در ساعت ۱۲:۳۰ و سومی را در ساعت ۱ می خورید).

۳. اول باید کبریت را روشن کرد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)