تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای تصویری امروز

intelligence-test5-1

جواب)

۳۵ مثلث

 

 intelligence-test5-2

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)