تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای تصویری امروز

intelligence-test5-3

جواب)

۲۴مربع

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)