تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

پاسخ معمای امروز ۲۲ اسفند

fu9454

پاسخ:

۹
در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر می کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید:

۳۷۰ -۳۳ = ۳۴۳ = ۷۳
۲۲۴ -۲۳ = ۲۱۶ = ۶۳
۷۳۰ -۱۳ = ۷۲۹ = ۹۳

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)