تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶

پاسخ سوال هوش امروز

funy116

 پاسخ:
۷۶-۳۸=۳۸
۳۸/۲=۱۹
یکی از اعداد ۱۹ است.
۱۹+۳۸=۵۷
عدد دیگر ۵۷ است.
۵۷/۱۹=۳
بنابراین جواب سوال عدد ۳ است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)