تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

intelligence-test6-3

پاسخ:

 

همه تساوی ها از این قانون پیروی میکنند ؛ مجموع دو عدد منهای تفاضلشان !

(۴+۳)-(۴-۳)=۶

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)