تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷

طبق صورت سوال، مساحت دو مربع برابر است. با فرض اینکه مساحت هر دو را واحد بگیریم خواهیم داشت:

iq-puzzles-biggest-area-2240

مساحت  قسمت آبی رنگ بیشتر است.

طبق صورت سوال، مساحت دو مربع برابر است. با فرض اینکه مساحت هر دو را واحد بگیریم خواهیم داشت:

مساحت بخش آبی رنگ: پنج قسمت از نُه قسمت (۵/۹) که برابر ۰.۵۶ خواهد بود.
مساحت بخش سبز رنگ: سیزده قسمت از بیست و پنج قسمت (۱۳/۲۵) که برابر ۰.۵۲ خواهد بود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)