تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
fu10378

پاسخ تست هوش:

۴.۵

حاصلضرب عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در هریک از ساعت ها، برابر ۳۶ می شود.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)